Lars-Erik Nilsson

Kontakt>>

Professionellt>>

Publicerat>>

Lars-Erik Nilssons publikationer inom projektet:

Böcker och bokkapitel:
Nilsson, L-E och Wennås-Brante, Ewa (2008) "Måste jag säga ja? - ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan". I Aili, Carola och Blossing, Ulf "Läraren i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete". Stockholm: Pedagogiska Magasinet Förlag

Nilsson, L-E., Eklöf, A. & Ottosson, T. (2008, March). Unstructured information as a socio-technical dilemma. In Hansson, T. (red.), Handbook of research on digital information technologies. Innovations, methods and ethical Issues. Hershey, PA: Information Science Reference

Aili, Carola, Nilsson, Lars-Erik, Svensson, Lennart, G., and Denicolo, Pamela (eds.) (2007) In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service. Nordic Academic Press.

Aili, Carola & Nilsson, Lars-Erik (2007)
Tensions - Let the doctor give an example. In C. Aili, L-E. Nilsson, L. G. Svensson, and P. Denicolo (eds.), In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service. Nordic Academic Press.

Nilsson, Lars-Erik (2007)
“Shutting down the network”. In C. Aili, L-E. Nilsson, L. G. Svensson, and P. Denicolo (eds.), In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service. Nordic Academic Press.

Nilsson, Lars-Erik (2007)
Talking “tools for learning”. In C. Aili, L-E. Nilsson, L. G. Svensson, and P. Denicolo (eds.), In tension between organization and profession – professionals in Nordic public service. Nordic Academic Press.

Artiklar:

Nilsson, L-E., Eklöf, A. & Ottosson, T. (2007). “But you’re not supposed to rip it straight off”: Technology, plagiarism and dilemmas of learning in ill-structured domains.” Paper presented at the 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) in Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.

Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders och Ottosson, Torgny(submitted)
“I’m Entitled to Make Mistakes and get Corrected: Students’ Self Positioning in Inquiries into Academic Conduct

Nilsson, Lars-Erik (submitted)
Doing ”Being Honest” in Inquiries into Academic Misconduct: Categorizing Student Actions

Konferenspaper
Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders, Ottosson, Torgny (2006)
What's in a software? Making use of project support in writing at senior high school.
Paper presented at the 34th congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Örebro, Sweden, 9th to 11th of March 2006

Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders, Ottosson, Torgny (2005)
What's so Original? The Discourse on Education and Dishonesty in the Wake of a Technological Revolution
Paper presented at the 11th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) in Nicosia, Cyprus, 23 rd to 27th of August 2005

Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders, Ottosson, Torgny (2005)
"I was just helping her understand" - Malignat positioning as cheaters and the conflict between student culture and academic tradition in diciplinary hearings.
Paper presented at 8th World Computer Congress on Education 2005 (WCCE05) 4th to 7th of July

Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders, Ottosson, Torgny (2005)
Copy- and paste plagiarism. Technology as a blind alley or a road to better learning.
Paper presented at the 33rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Oslo, Norway, 10th to 12th of March

Nilsson, Lars-Erik (2005)
The enemy within: Positioning students as enemy or prey in the design and implementation of digitally mediated learning environments
Paper presented at the 33rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Oslo, Norway, 10th to 12th of March

Nilsson, Lars-Erik (2005)
"I've just been shanghaied": Coming out as important in discourse
Paper presented at the 33rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Oslo, Norway, 10th to 12th of March

Nilsson, Lars-Erik (2004)
Understanding computer mediated learning environments - Accounting for teacher positions on online learning communities.
Paper presented at the 32st congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Reykjavik, Iceland, 11th to 13th of March

Nilsson, Lars-Erik, Eklöf, Anders, Ottosson, Torgny (2004)
Cheating as a preparation for reality
Paper presented at the 32st congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Reykjavik, Iceland, 11th to 13th of March

Eklöf, Anders, Nilsson Lars-Erik (2004)
Critical students - How and by whose definition
Paper presented at the 32st congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Reykjavik, Iceland, 11th to 13th of March

Nilsson, Lars-Erik (2003)
An inclusive infrastructure - an exclusive form of teacher inclusion
Paper presented at the 31st congress of the Nordic Educational Research Association (NERA) in Copenhagen, Denmark, 6th to 9th of March

Utkast

Nilsson, Lars-Erik (2004-08-16, utkast, seminarietext)
Cheating by numbers – Times series and extreme case formulations as positioning devices.

Nilsson, (2004-02-26, utkast, NSKS-text)
“What transpired revealed in the students a moral decay…”. Media, moral panic and student misconduct.

Nilsson (2003-09-01, utkast till NFPF-text)
Nu var det 1928.  Ett historiskt nedslag bland moraliska diskurser om studenters agerande vid prov.

Pm och debattinlägg

Nilsson, Lars-Erik (2007)
Pm – Plagiering en verklig fara för akademisk utbildningskvalitet?
Underlag för diskussion om utformning av en plagierings-policy vid Högskolan i Borås och Högskolan Kristianstad.

Nilsson, Lars-Erik,. Ottosson, Torgny och Eklöf, Anders (070111, debattinlägg till Sydsvenska Dagbladet som refuserats)
Fuskdebatten: Studenter har all anledning att oroa sig.

Nilsson, Lars-Erik,. Ottosson, Torgny och Eklöf, Anders (060330, debattinlägg till Sydsvenska Dagbladet som refuserats)
Ett märkligt kvalitetsmått

Nilsson, Lars-Erik,. Ottosson, Torgny och Eklöf, Anders (051010, debattinlägg till Dagens Nyheter som refuserats)
Fuskar verkligen fler studenter?

 

Lars-Erik Nilssons övriga publikationer:

Lars-Erik Nilsson (1999)
Nursing a digital revolution - Sweden's effort to introduce Information and communication technology to it's school system
Keynote speech at Telecommunications for Education and Training 1999 Gjøvik, Norway, 8-
11 June 1999

Referee-bedömda artiklar
Nilsson, Lars-Erik och Pålsson, Stefan (1998)
Digital kompetens - en utmaning för dagens skola och ett krav i morgondagens samhälle
Borås: Human IT 1998:4

Referee-bedömda konferensbidrag
Lars-Erik Nilsson, Birgitta Lindahl (1998)
Demeter Parliament - A failure with potential
Conference Paper presented at the XV. IFIP World Computer Conference in Vienna and Budapest, 1998

Lars-Erik Nilsson (1998)
Swedish National Policy on ICT
Conference Paper presented at the XV. IFIP World Computer Conference in Vienna and Budapest, 1998

Lars-Erik Nilsson (1998)
The effort to introduce the Internet Style of Learning to Swedish Schools
Conference Paper presented at the XV. IFIP World Computer Conference in Vienna and Budapest, 1998

Böcker
Lynne Seuoka, Lars-Erik Nilsson, Jeff Chan (2000)
Cyberdesign - Architects of the future
Beaumont Publishing

Rapporter
Nilsson, Lars-Erik Nilsson (1997)
Plattformar för distribuerade lärandemiljöer
- en rapport i Skolverkets projekt multimediabyrån
Kristianstad: Centrum för kompetensutveckling

Av särskilt intresse för projektet
Lars-Erik Nilsson (2000)
Flexibelt lärande kräver flexibla lärmiljöer - bedömning av en lärandemiljö
KK-stiftelsen/Kollegiet

Populärvetenskapligt
Lars-Erik Nilsson (1999)
Flickan som nörd och pojken som användare
ITiS

Lars-Erik Nilsson (1999)
Leder verktygsmetaforen bort från digital kompetens?
Diskursen om restriktioner kring användning av IKT.
Uppsats på C-nivå i pedagogik
Kristianstad: Beteendevetenskapliga Institutionen

Nilsson, Lars-Erik (1998)
Skolans verktygsmetafor ett hot mot det framtida produktionssystemet
- på väg mot en teori om digital kompetens
Högskolan Kristianstad

Lars-Erik Nilsson
Telefon: 044-20 30 68
Mobil: 0702-666482
Fax: 044-20 30 73
Epost: lars-erik.nilsson@bet.hkr.se Högskolan Kristianstad: Hus 13

Med stöd av KK-stiftelsen

LearnIT

Högskolan Kristianstad

Ansvarig för webbsidan: lars-erik.nilsson@bet.hkr.se
Senast uppdaterad: 13 August, 2008