Redigera i Live Movie Maker: trimma & text

Trimma bort delar i början och slutet

Om din inspelning är för lång därför att du satt igång kameran tidigt kan du enkelt trimma den.

Spola fram till det ställe där du vill att filmen ska börja genom att dra i det lilla spelarhuvudet under filmfönstret.

Välj fliken Videoverktyg - Redigera och klicka sedan på knappen “Ange startpunkt”. Vips försvinner allt före den punkt du spolat fram till.

På samma vis kan du ange en slutpunkt från sådant som blivit för mycket i slutet av inspelningen.

Observera att det du raderat inte är borta “på riktigt”. Det är bara borta från ditt klippbord. Din originalinspelning innehålller fortfarande allt du filmat.


Lägga till textning

Om du vill lägga till en text börjar du med att spola till den plats i filmen där du vill ha texten.

Spola fram till det ställe där du vill att filmen ska börja genom att dra i det lilla spelarhuvudet under filmfönstret.

Välj fliken Videoverktyg - Redigera och klicka sedan på knappen “Ange startpunkt”. Vips försvinner allt före den punkt du spolat fram till.

Klicka på Startfliken och sedan på knappen “Text”.

Nu öppnas fliken Textverktyg - Format och du kan redigera texten. Här finns vanliga funktioner som till exempel att byta teckensnitt eller göra texten större eller mindre.

Här kan du också ändra hur lång tid texten ska visas.Tänk på att

Om du behöver klippa bort något mitt i filmen delar du den före och efter det som ska tas bort. Sedan är det bara att markera skräpet och trycka på Delete. Se Redigera i Live Movie Maker: stillbild & text.

Jean-Pierre

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad