Bygga en berättelse

 

Hur har vi tänkt här?

Denna sida innehåller en film och en genomgång av filmen - en filmanalys. För att bygga en bra berättelse bör man känna till de olika byggstenarna. Titta på filmen först i sin helhet. Gå sedan igenom analysen och identifiera de olika delarna i filmen genom att spola till de ställen (minuter & sekunder) som textavsnitten berättar om.


Big Buck Bunny (cc/by) BlenderFoundation  |  www.bigbuckbunny.org

Konflikten är stommen

En engagerande berättelse måste innehålla en stor eller liten konflikt. Det kan t.ex. vara ett hinder, en motsättning eller ett dilemma. Så fort man har konflikten klar för sig är det enklare att bygga vidare. Här är några exempel: En liten pojke vill cykla, men cykeln är alldeles för hög. Ett lejon är hungrigt, men har ont i en tand. Invånarna i ett problemfyllt land på en avlägsen planet har mindre sol än det andra problemfria landet långt söderut.

 

 

Filmens uppbyggnad

Diagrammet till vänster visar de byggstenar som vanligtvis bygger upp en filmberättelse. Längst till vänster startar filmen och där kurvan tar slut, slutar också filmen. Ju högre kurvan går desto mer engagemang ska tittaren förhoppningsvis känna. Helst hade man kanske velat att kurvan skulle ligga som en rak linje högst upp, men i ärlighetens namn är det skillnaden mellan lågmäld drama och plötslig stor spänning som bland annat gör en film intressant. Diagrammet till höger visar att filmen Big Buck Bunny har samma uppbyggnad, men här finns också några spännande moment inritade. Läs om dessa och byggstenarna nedan.

 

Anslaget/tonen och presentationen

För att man fort ska förstå vilken typ av film man tittar på presenteras oftast miljön som huvudkaraktären befinner sig i. I Big Buck Bunny visas några ljuvliga naturscener. Under presentationen i Big Buck Bunny får en fågel en kotte i huvudet. Tittaren förstår inte varför det händer, men det skapar frågor och ökar spänningen samtidigt som det sätter en komisk ton. Därefter får man lära känna karaktärerna.
0,00 - Presentation av miljön
0,15 - Kittlare (A)

Detalj/fördjupningen - det handlar om engagemang!

En bra berättelse engagerar. För att den ska kunna engagera måste tittaren få en känslomässig koppling. Därför är det viktigt att man fattar tycke för hjälten i filmen. I början av en berättelse presenterar man därför karaktärerna med hjälp av deras olika handlingar. Vi förstår ganska snabbt att den stora kaninen är väldigt snäll på grund av det mjuka sättet han tittar på en fjäril eller luktar på blommorna. På samma sätt förstår vi att de onda karaktärerna i Big Buck Bunny inte bryr sig om nåt annat än att ha roligt på andras bekostnad. Vi fattar genast tycke för den stora plufsiga kaninen och ogillar samtidigt hans antagonister.
1,00 - Presentation av hjälten

Upptrappningen - nu blir det spännande!

För att snabbt driva på en handling så att man inte tappar fart är det viktigt att det händer någonting. I Big Buck Bunny beter sig kaninens fiender värre och värre både mot kaninen men också mot fjärilen - som ju kaninen älskar. Till slut verkar det inte finnas någon ände för vad de kan tänkas göra och kaninen känner stor maktlöshet.
1,15 - första händelsen/konflikten - äpplet (B)
2,15 - andra händelsen/konflikten - kastar nötter och äpplen (C)
3,00 - tredje händelsen/konflikten - mosar fjärilen (D)

Vändning - redo för action!

Här är en viktig del i filmen där Big Buck Bunny bestämmer sig för att göra någonting åt saken. Här följer sen några klipp som visar att kaninen förbereder sig för strid.
4,00 - bestämmer sig! (E)

Upplösning

I snabb takt gör kaninen upp med sina tre fiender och vi får se en förlösande hämnd.
5,30 - första hämnden/konfliktlösningen - ekorren (F)
6,00 - andra hämnden/konfliktlösningen - hamstern (G)
7,00 - tredje hämnden/konfliktlösningen - flygande ekorren (H)

Avslutningen

Här efter avslutas berättelsen med ungefär samma ton som den började. På slutet finns det också en slutkläm - en s.k. twist. Det är i detta fall ett komiskt avslut.
7,50 slutkläm - en flygande ekorre! (I)

Hur skriver man en ny berättelse?

Om ni är flera stycken så börja gärna med att brainstorma fram karaktärer och konflikter - det brukar funka utmärkt för att få igång kreativiteten. Ställ frågor till varandra; varför och hur osv. Skriv ner stödord i datorn eller på stora pappersark. Kritisera inte varandra utan låt idéerna flöda oavsett om de verkar bra eller mindre bra. I nästa fas gäller det att skriva ett manus. Då är det en fördel om man är en eller max två personer. Och vem ska man välja för den uppgiften? Jo, någon som tycker om att skriva!

Lycka till!

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad