Filma dramatiskt

Redan när du ritar din storyboard tänker du igenom hur du ska filma de olika klippen för att uttrycka så mycket som möjligt.


Uttryck dig med perspektiv

Genom att använda olika perspektiv när du filmar kan du förmedla olika typer av upplevelse.
Några vanliga perspektiv är:

Fågelpespektiv - personen du filmar ser liten eller underlägsen ut.

Grodperspektiv - personen du filmar ser stor eller farlig ut.

Over-the-shoulder shot - filma över axeln på en person så att du både anar personen och ser det som personen ser eller gör, till exempel vid dialoger.

Subjektiv bild - filma det som en person ser. Kameran blir den agerandes “ögon”.


Variera med bildutsnitt

Genom att använda olika utsnitt får du en mer varierad bild. Att olika utsnitt används gör det också lättare att sedan klippa samman filmen så det ser naturligt ut. Om man till exempel klipper från en halvbild till en närbild gör det oftast inget om personen har ändrat position, särskilt inte ifall rörelsen påbörjas i den första bilden.

Vidbild - en översikt där personen etableras i sin miljö.

Helbild - hela personen syns i bild. Tänk på att lämna lite luft ovanför och under, annars ser det inklämt ut.

Halvbild - ungefär halva kroppen.

Närbild - till exempel ansiktet.

Extrem närbild - närmare än så kan man inte komma.

Tänk på att ju längre du går från personen du filmar desto längre ifrån kommer mikrofonen. Använd halvbild eller närbild när du filmar någon som pratar.


Knasiga bildutsnitt

Om du vill skapa en komisk effekt kan du leka med bildutsnittet. Filma till exempel så du skär av fötterna på personen, eller så att det är alldeles för mycket luft ovanför.


Tänk på rörelseriktningen

När du filmar någon som förflyttar sig är det bättre att filma flera korta sekvenser än att försöka följa rörelsen med kameran.

Tänk på att aldrig korsa personens väg, då upplever man att rörelseriktningen ändras.

Ifall du inte ska ge dig på att skapa en väldigt skakig kriminalserie...

Använd ALLTID stativ när du filmar. Låna gärna ett traditionellt stativ i biblioteket, så du kan filma i andra perspektiv än grodperspektiv.

Jean-Pierre

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad