Redigera i Live Movie Maker: klippa dramatisk film

Klippa en dramatisk film

Att klippa samman en dramatisk film är ett roligt men tidsödande pyssel. Det är en mycket god idé att spara ditt projekt regelbundet. På så vis riskerar du inte att förlora allt jobb om datorn krånglar. Sparar projektet gör du med den lilla diskettknappen nästan allra längst upp till vänster i programmet.

Börja med att hämta in de inspelningar som innehåller ditt material. Klipp sedan upp dem i delar på fliken Videoverktyg - Redigera. Du kan även trimma de olika delarna genom att ge dem start och slutpunkt, om du vill vara riktigt exakt.


Flytta om klippen så de kommer i rätt ordning genom att klicka och dra dem till den plats där de ska vara.

Får du klipp över som inte ska vara med är det bara att markera dem och trycka Delete på tangentbordet.

Det är ingen risk att du råkar förstöra dina originalinspelningar. De ändringar du gör gäller bara vad som visas på klippbordet. När du sparar din färdiga film skapas en helt ny filmfil, baserad på de klipp och inställningar du gjort.Lägga till musik eller ljudeffekter

Gå till startfliken och klicka på knappen “Lägg till musikfil” för att infoga ett ljud.

Du kan välja var ljudet ska läggas till innan du infogar det, men du kan också dra det till rätt position senare.

När ljudet är markerat kan du anpassa det på olika sätt på fliken Musikverktyg - Alternativ. Här kan du till exempel justera volymen, lägga till in- och uttoningar samt finjustera ljudets starttid.

 

Spela in egen berättarröst eller egna ljudeffekter

Om du vill använda berättarröst eller spela in egna ljudeffekter till filmen kan du använda Zoom Q3-kameran för att spela in dem. Se avsnittet Spela in endast ljud på sidan Minivideokamera Zoom hur du ändrar inställningarna för att spela in enbart ljud.

Jean-Pierre

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad