Inställningar i Zoom Q3 HD

Spela in film

 • 1. Håll ner "Power"-knappen en stund på höger sida tills maskinen startar.
 • 2. Tryck in den lilla runda röda "REC"-knappen 1 gång (displayen visar en röd cirkel och den spelar in direkt).
 • 3. Tryck in samma "REC"-knapp för att stoppa inspelningen (displayens röda cirkel försvinner och den slutar genast att spela in).
 • 4. Håll ner "Power"-knappen för att stänga av.

Rekommenderade inställningar för filminspelning

 • 1. Tryck "MENU"-knappen för att komma till inställningar.
 • 2. Ställ dig på "SOUND"-ikonen och bekräfta (tryck röd "REC"-knapp).
 • 3. Bekräfta valet "WVGA/25" om du inte vet vad vilken upplösning du ska välja (det är den lägsta upplösningen som ändå blir av god kvalitet och som inte tar så mycket plats på hårddisken).
 • 4. Tryck "MENU"-knappen för att gå tillbaka till inställningarna.
 • 5. Gå ett steg till höger till "SOUND"-ikonen och bekräfta.
 • 6. Gå ett steg till höger vid "Format" och gå ner och bekräfta "AAC".
 • 7. Tryck två gånger på "MENU"-knappen för att gå tillbaka till inställningar.
 • 8. Gå ett steg till höger till "CAMERA"-ikonen och bekräfta valet "ON".
 • 9. Tryck "MENU"-knappen flera gånger tills du kommer ut från inställningarna.

Radera allt du spelat in

Du kan radera dina inspelningar i samband med att du för över materialet till datorn eller en och en när du tittar på dem i kamerans display. Om du vill vara säker på att allt material är borttaget kan du formatera inspelaren:

 • 1. Tryck på "MENU"-knappen.
 • 2. Gå ner med piltangenterna till "SETTING"-ikonen och bekräfta (tryck röd "REC"-knapp).
 • 3. Gå ner till "SD Format" och tryck en gång åt höger.
 • 4. Gå ett steg åt vänster och bekräftar vid "YES".
 • 5. Om du nu är säker på att allt kan raderas går du åter ett steg åt vänster och bekräftar vid "YES".
 • 6. Minnet formateras displayen visar "Done" i två sekunder när det är färdigt.
 • 7. Tryck på "MENU"-knappen två gånger för att gå ur.

Mer tips om inställningar hittar du på http://www.hkr.se/sv/lrc/it-media/media/zoom/

Tänk på att

Tänk på att alltid använda stativ och att sätta på puffskyddet över mikrofonerna ("kamerans lilla mössa").

Jean-Pierre

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad