Föreläsning för nätet med Zoom Q3 HD

När du gör en föreläsning för nätet

Det första och viktigaste rådet är att hålla det kort. Vi rekommenderar varmt att du försöker hålla dig under femton minuter per inspelning. Det finns flera skäl för detta.

Pedagogiskt - en nätföreläsning är en annan lärandesituation än en föreläsning i sal eftersom det helt saknas möjlighet att interagera med föreläsaren. Få studenter orkar lyssna någon längre stund.

Praktiskt - om du delar upp ditt material i moduler har du större möjlighet att återanvända det i andra situationer.

Tekniskt - långa inspelningar är knepiga att hantera på nätet. Det blir lätt hackigt i uppspelningen. Om du lyckas hålla dig under femton minuter har du dessutom möjlighet att själv ladda upp ditt material till YouTube ifall du vill. Det är det absolut enklaste sättet att publicera en nätföreläsning.

Engagera studenterna

Fundera över hur du kan engagera och aktivera dina studenter lite extra. Det kan vara genom att ha med verkliga konkreta ting att använda när du vill förtydliga något. Det kan också vara genom att lägga in pauser där du ber dina studenter reflektera kring en fråga. I efterbearbetningen kan du klippa in en bild eller text att visa i tankepausen.

Vid inspelningen

Ordna så att du har en lugn miljö och kan sitta bekvämt. Titta in i kameran ofta och tala direkt till studenterna. Gör en kort provinspelning och titta i kameran så att det ser bra ut.

Tänk på att

Blir något fel under inspelningen? Antingen kan du klippa bort det efteråt, eller gör du helt enkelt en ny inspelning. Då är det skönt för dig om du planerat för korta inspelningar.


 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad