Redigera i Live Movie Maker: stillbild & titel

Dela din film

Om du vill lägga till något mitt inne i filmen måste du börja med att dela upp din filmsekvens så det finns ett “avbrott” där du kan lägga in det som ska tillkomma.

Spola fram till det ställe där du vill lägga in något, välj fliken Videoverktyg - Redigera och klicka på knappen “Dela”.

På ungefär samma sätt kan du ta bort något som blivit fel. Dela före och efter det du vill ta bort. Klicka sedan på “skräpet” i mitten och tryck på Delete på tangentbordet.


Infoga en stillbild eller ett filmklipp

Välj Startfliken och knappen “Lägg till videofiler och foton” för att hämta in det du vill infoga.

Det du hämtat in lägger sig sist på klippbordet. Klicka och dra för att flytta det till rätt plats i filmen.Mjuka övergångar

Om du vill göra en mjuk övergång mellan två klipp markerar du det andra klippet.

Välj sedan fliken Animeringar och klicka på den övergång du vill ha. Lägg märke till att det finns fler övergångar att välja på om du klickar på den lilla nedåtriktade pilen bredvid rutan med övergångar.

På samma ställe kan du lägga till en animeringseffekt till en stillbild eller ett filmklipp, till exempel en inzoomning eller åkning.


Titel i början

Spola till början av filmen. Klicka på Startfliken och sedan på knappen “Titel”.

Skriv text och gör de inställningar av den du önskar. Om du vill kan du lägga till en titeleffekt med de stora knapparna till höger.


Lägg in text i din föreläsning

Du kan använda funktionen för titel om du vill lägga till en PowerPointliknande text inne i din föreläsning. Dela filmen där texten ska komma. Markera det andra filmklippet och välj titel, så lägger sig titeltexten mellan dina bägge klipp.

Jean-Pierre

 


Creative Commons licensierat material (cc/by) Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk  |  Om webbplatsen
IT-pedagogik/Media Högskolan Kristianstad